CZELEKTRO - Laserová tiskárna

Laserová tiskárna

něco málo z technické stránky

Představuje v současné době nejvyšší kvalitu počítačového tisku – rozlišení 600 DPI a více. Z paměti RAM je obraz předáván elektronicky ovládanému laseru. Obraz je zpracováván po řádkách bodů. Laser vyzařuje světelný paprsek, jenž je přerušován tak, že svit paprsku odpovídá řádce tmavých a světlých bodů. Paprsek je směrován na šestiboký hranol, jehož stěny jsou zrcadla. Od hranolu se paprsek odráží na další zrcadlo a odtud dopadá na povrch válce s fotocitlivou vrstvou. Otáčením hranolu se paprsek vychyluje a po odrazu k povrchu válce se pohybuje po povrchové přímce válce. Po nakreslení jedné řádky se válec otočí o příslušnou vzdálenost. Paprsek vycházející z laseru přeskočí na další stěnu otáčejícího se hranolu a začne kreslit na válec další řádku bodů.
Před tiskem každé stránky je válec nabit zápornými elektrickými náboji. V místech, kde na povrch válce dopadne laserový paprsek se záporný náboj zruší. Válec se potom pootočí k zásobníku s barvou - tonerem. Částečky toneru mají záporný náboj, tzn. že budou přitahovány místy na válci, která byla osvětlena laserovým paprskem. Místa válce nabitá záporným nábojem barvu odpuzují. Tímto způsobem se vytvoří na povrchu obraz tištěné stránky. K válci se potom přiloží arch papíru, který je nabit kladně, takže toner (záporný náboj) se z válce snadno přenese na papír. Papír pak prochází mezi dvěma válci, z nichž jeden je ohříván. Působením tlaku a teploty je toner zatlačen do papíru tím, že se rozpustí vosk, který je jednou ze složek toneru. Rotací bubnu se postupně jeho povrch dostane k tzv. sběrači barviva, kde dojde k očištění bubnu od zbytku toneru a dále do blízkosti tenkého drátu, kolem něhož je vlivem průchodu elektrického proudu vytvářena tzv. korona, která celému povrchu bubnu vrátí jeho původní záporný náboj, takže laserovým paprskem lze na povrchu bubnu nakreslit další stránku.
Barevné tiskárny (CMYK) mají 4 tonery a tisk se provádí ve čtyřech krocích. Soutisk jednotlivých barev musí být velmi přesný.
  • toner vydrží zhruba 2000 stran
  • válec je nutno měnit asi po 20 000 stranách
  • rychlost tisku je 5 a více stran za minutu

válec ........................... záporný náboj
osvětlená místa ........... kladný náboj
toner ........................... záporný náboj
papír ........................... kladný náboj laserová tiskárna

© 2008-2019 , všechna práva vyhrazena(kopírování jakékoliv části z tohoto webu, pouze se souhlasem jednoho z adminů!)


<Starší | tento článek | Novější>

Napsáno: 14. 7. 2008, 21:22 | Přečteno: 5777x | Kategorie: Taháky | Napsal: 2Man |
| Freehosting Ic.cz |Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz| | | |