CZELEKTRO - Bistabilní klopný obvod

Bistabilní klopný obvod

popis tohoto obvodu

Bistabilní klopný obvod je ten, který má dva stabilní stavy a trvají libovolně dlouhou dobu.Lze ho překlápět kladnými impulsy zavedenými do bází uzavřených tranzistorů.Princip je následující: Předpokládejme, že T1 je otevřený a T2 zavřený (protože kolektorové napětí T1 je 0V).Pokud přivedu do báze T2 kladný impuls, T2 se otevře a protože bude na jeho kolektoru napětí 0V T1 se zavře.Je to svým způsobem geniální obvod, protože takto fungují polovodičové paměti a tím pádem jsou velmi rychlé.Ovšem pokud by jsme museli přivádět každý impuls zvlášť, obvody by byly o hodně složitější.Proto se používá ještě jitý typ, který je překlápěn pouze jedním impulsem.

Zabezpečuje to derivační hradlo z diod D1,2 ,odporů Rv,v' a kondenzátorů Cv,v'.Obvod se nejčastěji používá jako dělička dvěma, pokud obvody zapojíme za sebou můžeme dělit třeba i 50-ti. Maximální frekvence impulsů je dána jednak mezním kmitočtem tranzistorů, ale především kvalitou použitých součástek a správným navržením obvodu.Tento obvod může být spouštěn max.50MHz.

Jinak jako dělička se používal třeba obvod MH7474 dnes 4013 nebo 74HC74.

© 2008-2019 , všechna práva vyhrazena(kopírování jakékoliv části z tohoto webu, pouze se souhlasem jednoho z adminů!)


<Starší | tento článek | Novější>

Napsáno: 29. 1. 2008, 20:02 | Přečteno: 18887x | Kategorie: Taháky | Napsal: 2Man |
| Freehosting Ic.cz |Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz| | | |