CZELEKTRO - LED

LED

vše o LEDkách

LED diody se vyrábějí v různých barvách a velikostech. Proto jsou ideálními prvky pro modifikaci.
Standardní LED dioda má jen dva vývody a to Anodu + a Katodu -. Delší z nich je (většinou) anoda.


Zde je na obrázku vidět jak schématické tak i praktické zapojení. U LED diod, které mají z nějakého důvodu oba vývody stejně dlouhé (dřívější zapojení apod.), se dá katoda a anoda poznat i jinak. A to podle rovné plochy na obvodu plastového pouzdra (šipka na obrázku).

LED diody využívají různé napětí i proud. Je to dáno barvou a velikostí. Pro výpočet předřadného odporu je zapotřebí znát obě tyto veličiny. Proto zde v tabulce uvádím několik nejpoužívanějších barev. Platí pro LED diody o průměru 5mm. U diod 3mm je to zhruba od 2,10V až do 3,6V , proud u standartních 10mA a u suprsvítivích 20mA.

červená

1,9V

20mA

 oranžová

 2,0V

 25mA

 žlutá

 2,0V

 25mA

 zelená

2,2V

 20mA

 modrá

 3,5V

 20mA

 bílá

 3,5V

 20mA


Předřadný odpor


Předřadný odpor (dále jen odpor) je potřebný k zapojení LED diod. Slouží k nastavení napájecího napětí a proudu. Jeho hodnota se liší podle toho jak jsou LEDky zapojeny (paralelně nebo sériově).V zásadě platí, že odpor se k LEDce musí dát, aby vymezil proud který LEDka odebírá. Jestliže vypočítaná hodnota odporu není k dispozici (je mimo řadu), tak použijete nejblišší vyšší hodnotu.
Základní vzorec :
Rv = (Ucelkové - ULED) : I
Odpor "Ohm" = (Celkové napětí "V" - Napětí LED "V") : Proud "A"
Je důležité aby proud, který dosazujete do vzorečku, byl v základní jednotce a to v A (ampérech). Jinak vypočítaná hodnota nebude správná. Proto hodnotu, uvedenou v horní tabulce u jednotlivých LED, vydělte hodnotou 1000, protože je v mA a 1A = 1000mA. Např. pro LED s proudem 25mA, dosadíte hodnotu 0,025A. Všimněte si následujících řádků:
V paralelním zapojení je všude stejné napětí.
V sériovém zapojení je všude stejný proud.

V tomto příkladu je LED s odporem zapojená na 5V. Zvolené napětí by mělo být vždy co možná nejbližší potřebné hodnotě (i když v počítači si moc vybírat nemůžeme) aby úbytek na odporu byl co nejmenší (aby se odpor moc nezahříval).

Hodnoty LED:
3,5V a 25mA

Vzorec:
Rv = (Ucelkové - ULED) : I

Výpočet:
(5V - 3,5V) : 0,025A = 60OhmPotřebujete-li zapojit více LEDek, můžete je jednoduše zapojit paralelně. Každá LEDka bude mít svůj odpor. Jsou-li stejné, budou i hodnoty odporu stejné (viz. Horní vzoreček).

Jestliže potřebujete použít více LEDek na jeden objekt, můžete použít sériové zapojení, ve které použijete jen jeden odpor.

Hodnoty LED:
2,1V a 20mA

Vzorec:
Rv = (Ucelkové - (ULED1+ULED2+ULED3+ULED4+ULED5)) : I

Výpočet:
(12V - (2,1V+2,1V+2,1V+2,1V+2,1V)) : 0,020A = 75Ohm


Jestliže potřebujete zapojit více LED diod, můžete použít toto (opět paralelní) zapojení. Hodnoty odporu se vypočítají podle předchozího vzorce pro každou větev zvlášť (jestliže jsou hodnoty a počet LEDek v každé větvi stejné, bude použit i stejný odpor.Toto zapojení používejte pouze v případě, že máte málo místa. Protože jsou LED diody paralelně, bude jimi protékat větší proud a my budeme potřebovat výkonnější odpor.
Hodnoty LED:
2,0V a 25mA

Vzorec:
Rv = (Ucelkové - ULED (ILED1+ILED2+ILED3+ILED4+ILED5)

Výpočet:
(5V - 2,0V) : (0,025A+0,025A+0,025A+0,025A+0,025A) = 24Ohm


V těchto zapojeních musíme spočítat i výkon, aby námi použitý odpor vydržel.

Vzorec pro výpočet výkonu předřadného odporu:
P = Urozdílové  x  Icelkové

Výpočet:
3V x 0,125A = 0,375W

V tomto případě nemůže být použit normální 0,125W nebo 0,25W odpor, ale musíme použít větší, tedy 0,5W odpor (podle řady).


© 2008-2019 , všechna práva vyhrazena(kopírování jakékoliv části z tohoto webu, pouze se souhlasem jednoho z adminů!)


<Starší | tento článek | Novější>

Napsáno: 29. 1. 2008, 20:12 | Přečteno: 16525x | Kategorie: Taháky | Napsal: 2Man |
| Freehosting Ic.cz |Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz| | | |